Patrullteenus

Aktiivne ennetustegevus

Kui püsiv mehitatud valve pole püsivalt vajalik, kuid siiski on vajadus perioodiliselt hinnata objekti seisundit sobib selleks patrullteenus.

Kogenud turvatöötajaid oskavad märgata ja reageerida potentsiaalsetele ohtudele. See teenus on mõeldud mitmetele sihtrühmadele, kes soovivad lisaks tehnilise valve võimalustele tõhusalt ennetada kuritegevust, tagada vara kaitset ja luua turvalisustunnet.

Kellele on patrullteenus mõeldud

 1. Äriettevõtted
  Äriettevõtted, alates väikestest kohvikutest kuni suurte tootmishooneteni, võivad kasu saada patrullteenusest. See tagab turvalisuse nii töötajatele kui ka ettevõtte varale, vähendades vargusi, vandalismi ja muud kuritegevust.

 2. Kaubanduspinnad
  Kauplused on sageli suurte inimhulkade ja väärtusliku kauba käsitlejad. Patrullteenus aitab ennetada vargusi, tagades külastajate ja kaupade turvalisuse.

 3. Tööstuspiirkonnad ja tehaseterritooriumid
  Suured tööstuspiirkonnad ja tehased vajavad tõhusat turvameetmete rakendamist. Patrullteenus hoiab silma peal suurtel territooriumitel, tagades töötajate ohutuse ja varade kaitse.

 4. Korteriühistud
  Elamualadel on patrullteenus oluline kodanike turvalisuse tagamiseks. See aitab ennetada sissemurdmisi, vandalismi ja muud kuritegevust, luues elanikele turvatunnet.

 5. Haridusasutused
  Koolide, ülikoolide ja muude haridusasutuste ümbruses patrullteenus aitab ennetada ebaseaduslikku sisenemist, vägivalda ja tagab õpilaste ohutuse.

 6. Tervishoiuasutused
  Haiglad ja muud tervishoiuasutused vajavad patrullteenust, et kaitsta nende töötajaid, patsiente ja vara. See on eriti oluline, kui tegemist on öise või vähese külastatavusega piirkondadega.

Millal on vaja kasutada patrullteenust

Öise aja turvalisus

Öisel ajal suureneb sageli kuritegevuse risk. Patrullteenus on eriti oluline öisel ajal, kui on vähem valgustust ja vähem inimesi liikumas.

Suured üritused ja festivalid

Suured rahvakogunemised, üritused ja festivalid meelitavad ligi suure hulga inimesi. Patrullteenus aitab tagada avaliku turvalisuse nendes suurtes koosolekuruumides.

Suured territooriumid

Suured ettevõtted, tööstuspiirkonnad või elamualad, mille territoorium on ulatuslik, vajavad patrullteenust, et tagada tõhus turvalisuse jälgimine.

Vandalismi ja varguste ennetus

Patrullteenus on tõhus vahend varguste ja vandalismi ennetamiseks, kuna turvatöötajad saavad aktiivselt jälgida potentsiaalseid ohukohti.

Kuidas reageerib ohutuskeskus

Turvatöötaja teatab ohuolukorrast

Turvatöötaja on pidevas ühenduses kõnekeskusega. Kui tekib ohu olukord fikseeritakse see meie kõnekeskuse poolt, vajadusel juhendatakse turvatöötajat.

Reageering häiresignaalile

Kui valvataval objektil vallandub häire vaadatakse kiirelt üle kõik tehnilised lahendused.

Reageerimine olukorrale

Vajadusel saadetakse kohale patrull, kes olukorda täpsustab ja aitab seda lahendada. Sageli aitavad ka tehnilised lahendused olukorrast ülevaate saada.

Korduma kippuvad küsimused

Patrullteenus hõlmab aktiivset järelevalvet, territooriumi patrullimist, ohuolukordade ennetamist, turvakontrolli ja reageerimist hädaolukordadele vastavalt vajadusele.

Kogenud turvatöötajad jälgivad aktiivselt ettevõtete või piirkondade territooriumi, reageerides kiiresti võimalikele ohuolukordadele ning ennetades kuritegevust.

Patrullteenust soovitatakse kasutada öisel ajal, suurte ürituste ajal, ulatuslike territooriumide korral, varguste ja vandalismi ennetamiseks ning siis, kui turvaintsidentide risk on suurem.

Küsi pakkumist

  Ees- ja perekonnanimi

  Ettevõte

  Objekti aadress

  Telefon

  E-mail

  Olukorra kirjeldus