Tuleohutus

Põhjalik ülevaade, standardid ja litsentsid

Tuleohutus on kriitilise tähtsusega igas keskkonnas, kus inimesed elavad, töötavad või viibivad. Tulekahjud võivad põhjustada eluohtlikke olukordi, vara kaotust ja majanduslikku kahju. Seetõttu on tuleohutussüsteemide rakendamine ja nende nõuetekohane jälgimine äärmiselt oluline. Rapid Security omab kõiki litsentse, et rajada, hooldada ja korraldada aruannete esitamine.

Tuleohutusülevaatus tuleb teha iga kolme aasta tagant

1. Büroohoones pindalaga üle 750 m2
2. Tööstus- ja laohoones pindalaga üle 1000 m2
3. Garaažis pindalaga üle 1000 m2

Määrustes nõutakse

 • Tulekahjude hoiatussüsteemid
  Standardid määratlevad nõuded tulekahjude hoiatussüsteemidele, sealhulgas suitsuandurite, tuleandurite ja häireteade seadmete paigaldamiseks ja hooldamiseks.

 • Tuletõrjevarustus
  Tuletõrjevarustusele kehtivad standardid, mis reguleerivad tuletõrjeveevarustust, tuletõrje hüdrante ja tulekustutusseadmeid.

 • Elektroonilised turvasüsteemid
  Tänapäeval kasutatakse kaasaegsetes tuleohutussüsteemides elektroonilisi turvasüsteeme, millele kehtivad standardid määratlevad sellised aspektid nagu kaamerad, ligipääsu kontroll ja häireteade.

 • Evakuatsiooniplaanid
  Standardid nõuavad, et hoonetel oleksid evakuatsiooniplaanid, mis sisaldavad selgeid juhiseid hädaolukordadeks ja kogunemiskohti.

Tuleohutussüsteemide võimalused

Tulekahjude hoiatussüsteemid

Suitsuandurid, tuleandurid ja häireteade seadmed.

Automaatsed tulekustutussüsteemid

Sprinklersüsteemid ja gaasi kustutussüsteemid

Evakuatsioonisüsteemid

Hädaolukordadeks ette nähtud signaalid, kõlarisüsteemid ja valgustus

Tuletõrjevarustus

Tuletõrjevoolikud, tulekustutid, tuletõrje hüdrandid ja kustutusmaterjalid

Miks tellida tuleohutusteenused turvafirmast Rapid Security?

Rapid Security OÜ teostab kinnisasja omaniku enesekontrolli ja koostab tuleohutusaruande ning esitab selle Päästeametile.

Enesekontrolli aruandlusperiood on vahemikus
1. jaanuarist 31. detsembrini. Tuleohutusaruanne esitatakse hiljemalt aruandlusperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.

Tuleohutusaruanne esitatakse Päästeinfosüsteemi üks kord aastas.
Tuleohutusaruannet ei koostata eluhoonete ja ruumide kohta.

Rapid Security OÜ võtab enda kohustuseks teostada Tellija
hoones(-tes) tuleohutus kontrollid õigeaegselt ning esitada õiged andmed nagu EV kord ette näeb.

Korduma kippuvad küsimused

Tuleohutussüsteemide komponendid hõlmavad suitsuandureid, tuleandureid, häireteate seadmeid, sprinklersüsteeme, tuletõrjevoolikuid, tulekustuteid, evakuatsiooniplaane ja elektroonilisi turvasüsteeme.

Tuleohutussüsteeme tuleb regulaarselt hooldada vastavalt tootja soovitustele ja kohalikele regulatsioonidele. See tagab süsteemi usaldusväärsuse ja toimimise hädaolukorras.

Evakuatsiooniplaanid on tuleohutussüsteemide oluline osa, andes inimestele selged juhised hädaolukordadeks, kuidas hoonest kiiresti väljuda ja kogunemiskohtadele suunduda.

Tuleohutussüsteemi valik sõltub hoonetüübist, suurusest, kasutuskohast ja individuaalsetest vajadustest. Konsulteerige professionaalse tuleohutusettevõttega, et saada spetsiifilisi soovitusi.

Tuleohutussüsteemi regulaarne testimine on oluline. Enamik süsteeme sisaldab testimiseks spetsiaalseid nuppe või menüüsid. Soovitatakse perioodilisi proovikatseid läbi viia ja süsteemi regulaarselt hooldada.

Kui häireteate seade käivitub ekslikult, tuleks süsteemi kontrollida võimalike vigade suhtes. Kui probleem püsib, võtke ühendust tuleohutusettevõttega, et teha täiendavaid diagnostikaid ja parandusi.

Kodudes saab tagada tuleohutust, paigaldades suitsuandurid, tulekustutid ja teisi tuleohutusseadmeid. Samuti on oluline teha perega evakuatsiooniplaan ning õpetada kõigile pereliikmetele, kuidas süsteemi kasutada.

Tulekustutite töökorrasolekut tuleks regulaarselt kontrollida vähemalt kord kuus. See hõlmab visuaalset kontrolli, käsitsi testimist ja täielikku süsteemi hooldust vähemalt kord aastas.

Küsi pakkumist

  Ees- ja perekonnanimi

  Ettevõte

  Objekti aadress

  Telefon

  E-mail

  Olukorra kirjeldus