Turvaanalüüs

Oluline samm turvalisuse tagamisel

Turvariskide analüüs on oluline protsess, mille käigus hinnatakse potentsiaalseid ohte ja haavatavusi, et välja selgitada, kuidas neid vähendada või ennetada. See on võtmetähtsusega ettevõtetele, asutustele ja üksikisikutele, kes soovivad tagada oma vara, andmete ja üldise turvalisuse.Sõltuvalt tegevusalast on turvaanalüüs mõnedele ettevõtetele kohustulik.

Kellel on turvariskide analüüsi vaja

 1. Ettevõtted
   Turvariskide analüüs aitab ettevõtetel tuvastada võimalikke ohtusid, kaitsta oma töötajaid ja kliente ning tagada, et nende äritegevus toimub turvalises keskkonnas.
 2. Valitsusasutused
  Valitsusasutused vastutavad kriitilise infrastruktuuri, riiklike süsteemide ja avaliku julgeoleku eest. Turvariskide analüüs aitab neil tuvastada võimalikke turvaaugud ja välja töötada tõhusad strateegiad, et kaitsta riigiressursse ja kodanike huve.
 3. Finantsettevõtted Finantssektor on sageli küberkurjategijate sihtmärk, kuna seal liigub suur hulk raha ja tundlikku teavet. Turvariskide analüüs aitab finantsasutustel tuvastada potentsiaalseid ohtusid, mis võivad ohustada nende klientide andmeid ja tehinguid.
 4. Tervishoiuasutused
  Tervishoiuasutused haldavad tundlikke meditsiinilisi andmeid, mis muudab nad küberohtude suhtes haavatavaks. Turvariskide analüüs aitab tagada, et patsientide andmeid kaitstakse ja tervishoiusüsteem toimib tõrgeteta.
 5. Haridusasutused
  Haridussektoris talletatakse õpilaste ja personali isikuandmeid, ning on vajadus tagada koolide ja ülikoolide üldine turvalisus. Turvariskide analüüs aitab haridusasutustel ennetada võimalikke ohte ja tagada õppekeskkonna turvalisus.
 6. Üksikisikud
  Ka üksikisikutel on vajadus teha turvariskide analüüsi, eriti kui nad soovivad kaitsta oma kodu, perekonda ja isiklikke vara. See hõlmab näiteks kodu turvasüsteemi, isiklike dokumentide ja elektroonilise identiteedi kaitset.

Miks on turvariskide analüüsi vaja teha

Ohu ennetamine

Turvariskide analüüs võimaldab varakult tuvastada potentsiaalseid ohte ja haavatavusi, võimaldades organisatsioonidel võtta ennetavaid meetmeid nende vastu.

Turvalisuse parandamine

Analüüs aitab organisatsioonidel mõista oma praegust turvaseisu ja arendada meetmeid turvalisuse parandamiseks.

Õiguslike ja regulatiivsete nõuete täitmine

Paljud sektorid on seotud õiguslike ja regulatiivsete nõuetega, mis nõuavad turvariskide analüüsi ja vastavust standarditele.

Reageerimisvõime parandamine

Kui turvariskide analüüs on tehtud, on organisatsioonidel parem ettevalmistus ootamatute olukordade ja küberohtudele kiireks reageerimiseks.

Korduma kippuvad küsimused

Riski identifitseerimiseks saab kasutada mitmeid meetodeid, sealhulgas turu-uuringuid, küberturbe hindamisi, varade hindamisi, sündmusanalüüsi ja küsitlusi. Kombinatsioon erinevatest meetoditest võimaldab saada terviklikuma ülevaate potentsiaalsetest ohtudest.

Turvariskide analüüs hõlmab mitmeid valdkondi, sealhulgas küberkaitset, füüsilist turvalisust, töötajate koolitust, varade kaitset, hädaolukordadele reageerimist ja äriplaane.

Turvariskide analüüsi tuleks uuendada regulaarselt või iga kord, kui organisatsioon muudab oma tegevust, lisab uusi süsteeme või tehnoloogiaid, kogeb turu muutusi või pärast olulisi turvaintsidente.

Levinud turvariskid hõlmavad küberkuritegevust, andmete lekkeid, füüsilisi vargusi, terrorismi, sotsiaalinsenerlus rünnakuid ja loodusõnnetusi. Need võivad organisatsiooniti erineda, sõltuvalt tegevusvaldkonnast ja asukohast.

Küsi pakkumist

  Ees- ja perekonnanimi

  Ettevõte

  Objekti aadress

  Telefon

  E-mail

  Olukorra kirjeldus