Mehitatud valveteenus

Valveteenus üritustele ja objektidele

Rapid security mehitatud valve teenus on üks turvateenuste alustalasid. Alati ei piisa tehnilistest vahenditest ning parim võimalus kiirelt reageerida on viibimine kohapeal. Turvatöötajate ülesandeks on hoolitseda inimeste ja vara turvalisuse eest. Meie turvatöötajad on läbinud põhjaliku väljaõppe ning oskvad regeerida tuvaküsimustes, kasutada elustamisaparaati, aga olla ka kasulikuks partneriks pisitöödel turvalisuse tagamiseks.

Mehitatud valveteenuse sisu ja hind

Mehitatud valveteenuse hind sõltub objekti suurusest, turvatöötajate arvust, kliendi vajadustest ja tehnilistest seadmetes. Samuti sellest, millised tehnilised valvelahendused on kliendil varasemalt. Vajadusel paigaldame täiendava valvetehnika, ja nii tagame maksimaalse turvalisuse.

Tegelikult ei ole turvatöötajad kunagi üksi. Meie kiire kõnekeskus kutsub vajadusel kohale täiendavaid abijõudusid või vahendab vajadust tuua kohale lisatehnikat.

Mehitatud valveteenuse võimalused

Administraator -turvatöötaja

Tänapäeval ei ole turvatöötajaks musklis jõmm vaid abivalmis klienditeenindaja, kas on silmadeks ja kõrvadeks ning reageerib abistavalt mistahes ohuolukordadele. Olgu selleks veeuputus, valehäire või pättide kinninabimine.

Ürituste turvalisus

Võtame enda kanda kliendi üritusel kõik turvalisusega seotud küsimused. Turvaplaan viiakse kooskõlla ajakavaga. Tehniline valmisolek aitab ohuolukordades reageerida kiirelt. Vajadusel kaasame liiklusreguleerijad ning esmaabi.

Autopatrull

Autopatrull fikseerib objekti olukorra teatud perioodide tagant. Vajadusel vaatab objekti kohe üle ning koostab raporti. Selline valve on mõistlik valik objektidel, mis ei vaja püsivat mehitatud valvet.

Ohutuskoolitused

Rapid Security on pärit Rootsist. Meil on pikaajaline kogemus turvatöötajate koolitamisel, mis hõlmavad esmaabikoolitusi, relvadega ringikäimist, enesekaitsevõtete kasutamist, klienditeenindust, agressiivsusega toimetuleku koolitust jms.

Millal valida mehitatud valveteenus?

Suurte rahvahulkade haldamine nõuavad turvalisuse tagamiseks enamat, kui suudavad pakkuda tehnilised võimalused. Sageli on vaja rahvast juhtida ning tegeleda küsimustega, mis alati ei pruugugi olla pahatahtlikud. Samuti on mehitatud valve oluline, kui valvatav vara on väga suure väärtusega ning reageering ohule peab olema kiire. Siin saab enamasti nõu ja vahest harva ka jõuga abiks olla Rapid Security turvatöötaja. 

Mehitatud valvet kasutatakse enamasti

 • Kaubanduspindadel
 • Tootmis või laohoonetel
 • Ehitusobjektidel
 • Suurobjektidel
 • Rahvarohked või privaatsed üritused

Kuidas reageerib ohutuskeskus

Turvatöötaja teatab ohuolukorrast

Turvatöötaja on pidevas ühenduses kõnekeskusega. Kui tekib ohu olukord fikseeritakse see meie kõnekeskuse poolt, vajadusel juhendatakse turvatöötajat.

Reageering häiresignaalile

Kui valvataval objektil vallandub häire vaadatakse kiirelt üle kõik tehnilised lahendused.

Reageerimine olukorrale

Vajadusel saadetakse kohale patrull, kes olukorda täpsustab ja aitab seda lahendada. Sageli aitavad ka tehnilised lahendused olukorrast ülevaate saada.

Korduma kippuvad küsimused

Hinna kujundamisel arvestatakse turvatöötajate arvu, objekti asukohta, lisateenuste vajadust, tellimuse pikkust ja valvetehnika vajadust. Kuna iga objekt ja sündmus on eriline, siis palun küsige hinnapakkumine ja esitame täiendavaid küsimusi.

Turvatöötajatel on erinevad tasemed. Tasemekoolitusi viib läbi ja kontrollib Eesti turvaettevõtete liit ning väljastab kutsetunnistuse. Rapid Security kõik turvatöötajad läbivad igal aastal täienduskoolituse.

Kõik meie turvatöötajad oskavad eesti keelt vähemalt B2 tasemel ja vene keelt. Vajadusel saame pakkuda ka inglise keelt oskavaid turvatöötajaid.

Relvastatud turvatöötajad on ainult eri väljaõppe saanud kogenud töötajad. Relvastatud valvet kasutatakse ainult eriolukorrdades. Enamus turvatöötajaid ei kanna relva. Turvatöötajal on alati käepärast raadiosaatja, mis on ühenduses juhtimiskeskusega. See on turvatöötaja parim konsultant reageerimaks mistahes olukorrale.

Küsi pakkumist

  Ees- ja perekonnanimi

  Ettevõte

  Objekti aadress

  Telefon

  E-mail

  Olukorra kirjeldus